سخن روز :

 • 1
  1

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

  ساختمانهای خوابگاه دانشجویی ، سلف سرویس و سالن تربیت بدنی

 • 2
  2

   

  ساختمان امیرکبیر

   

 • 3
  3

  ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

 • 5
  5

  کتابخانه واحد

 • 6
  6

  ساختمان امیرکبیر

 • 7
  7

  واحد جاسب از دریچه دوربین

 • 8
  8

  سالن تربیت بدنی واحد جاسب

   

 • 9
  9

  نمای کلی واحد جاسب